Event 1 - $5,000 Mixed Holdem
Tage:
123

Joe Tehan verliert mit seinem Assenpaar

[user22113]
Joe Tehan's {A-Hearts}{A-Clubs} verlieren gegen Tony George Flush mit {Q-Hearts}{J-Hearts}. George hat nun 355K.

Tags: Joe TehanTony George