2019 The Big Wrap

Main Event
Tage: 2

Neue Counts

Level 15 : 3,000-6,000, 0 ante
Spieler Chips Fortschritt
Veton Raka kv
Veton Raka
1,050,000 140,000
Sameer Khurana PL
Sameer Khurana
950,000 520,000
Sergey Verkhoturov ru
Sergey Verkhoturov
800,000 -270,000
Badge Title
Oleksandr Pyliavskyi UA
Oleksandr Pyliavskyi
750,000 330,000
Martin Kabrhel cz
Martin Kabrhel
580,000 480,000
Badge Title
Maksim Shuts by
Maksim Shuts
500,000 120,000
Iaroslav Boiko ua
Iaroslav Boiko
450,000 340,000
Ilyaz Dosikov ru
Ilyaz Dosikov
430,000 45,000
Marek Blasko sk
Marek Blasko
370,000 -10,000
Karel Chaloupka cz
Karel Chaloupka
300,000 -34,000
Leonid Yanovski il
Leonid Yanovski
300,000 -79,000
Stefan Rapp AT
Stefan Rapp
250,000 -58,000
Ekaterina Vorobeva ru
Ekaterina Vorobeva
220,000 220,000
Yves Henschel DE
Yves Henschel
170,000 -105,000
Anton Morgenstern de
Anton Morgenstern
150,000 -385,000
Dieter Ditz AT
Dieter Ditz
80,000 -142,000
Lukas Zaskodny cz
Lukas Zaskodny
Ausgeschieden