€5,300 Main Event
Tage:

Chartier eliminiert Da Fonseca

DramaQueen • Level 20: 5,000-10,000, 1,000 ante

Marcelo da Fonseca callte das all in von Sam Chartier.

Chartier hatte {A-Clubs}{Q-Spades} gegen Da Fonseca's {A-Hearts}{9-Clubs}.

Board: {10-Hearts}{K-Hearts}{2-Clubs}{3-Clubs}{3-Hearts} und Da Fonseca war eliminiert.

Spieler Chips Fortschritt
Sam Chartier ca
Sam Chartier
ca 250,000 135,000
Marcelo da Fonseca BR
Marcelo da Fonseca
BR Ausgeschieden

Tags: Marcelo Da FonsecaSam Chartier