Yegor Tsurikov

United States

  • Yegor Tsurikov
  • Yegor Tsurikov
  • Yegor Tsurikov
  • Yegor Tsurikov
  • Yegor Tsurikov
  • Yegor Tsurikov
  • Yegor Tsurikov
  • Yegor Tsurikov
  • Yegor Tsurikov
  • Yegor Tsurikov

Gecoverte Events

Event Platz Preis
2014 World Series of Poker
Event #43: $1,500 Limit Hold'em
2nd $120,501
2011 World Series of Poker
Event #41: $1,500 Limit Hold’em Shootout
38th $4,118