Stoyan Obreshkov

Stoyan Obreshkov
Land Bulgaria
Nickname: ImMickeyBr

PokerNews gecoverte Events

Event Platz Preis
2019 World Series of Poker
Event #70: $5,000 No-Limit Hold'em 6-Handed
37 $14,622
2019 World Series of Poker
Event #69: $1,000 Mini Main Event
638 $1,704
2019 World Series of Poker
Event #61: COLOSSUS - $400 No-Limit Hold'em
702 $1,008
2019 World Series of Poker
Event #34: $1,000 Double Stack No-Limit Hold'em
328 $3,002
2019 World Series of Poker
Event #26: $2,620 No-Limit Hold'em Marathon
99 $4,540
2019 World Series of Poker
Event #3: BIG 50 - $500 No-Limit Hold'em
1095 $1,953
2018 World Series of Poker Europe
Event #10: €10,350 No-Limit Hold'em Main Event
9 €75,461
2018 World Series of Poker Europe
Event #5: €1,100 MONSTER STACK No-Limit Hold'em
45 €2,637
2018 World Series of Poker
Event #75: $1,500 The Closer No-Limit Hold'em (30 minute levels) - $1 Million Guarantee
418 $2,315
2018 World Series of Poker
Event #65: $10,000 No-Limit Hold'em MAIN EVENT - World Championship
963 $17,025
2018 World Series of Poker
Event #58: $5,000 No-Limit Hold'em 6-Handed
39 $11,843
2018 World Series of Poker
Event #34: $1,000 DOUBLE STACK No-Limit Hold'em
37 $14,459
2018 World Series of Poker
Event #24: $2,620 THE MARATHON No-Limit Hold'em
29 $16,340
2018 World Series of Poker
Event #21: $1,500 No-Limit Hold'em MILLIONAIRE MAKER
1030 $2,345
2018 World Series of Poker
Event #7: $565 COLOSSUS No-Limit Hold’em
870 $1,259
2017 World Series of Poker Europe
Event #11: €10,350 No-Limit Hold'em MAIN EVENT
21 €31,377
2017 World Series of Poker Europe
Event #4: €1,650 No-Limit Hold'em 6-Handed
33 €2,429
2017 World Series of Poker
Event #73: $10,000 No-Limit Hold'em MAIN EVENT - World Championship
480 $24,867
2017 World Series of Poker
Event #60: $888 Crazy Eights No-Limit Hold'em 8-Handed
896 $1,496
2017 World Series of Poker
Event #47: $1,500 No-Limit Hold'em MONSTER STACK
11 $75,915
2017 World Series of Poker
Event #43: $1,500 No-Limit Hold'em SHOOTOUT
34 $4,837
2017 World Series of Poker
Event #20: $1,500 No-Limit Hold'em MILLIONAIRE MAKER
577 $3,398
2017 World Series of Poker
Event #5: THE COLOSSUS III - $565 No-Limit Hold'em
884 $1,668
2016 PokerStars EPT Season 13 Prague
€5,300 Main Event
21 €34,630

Suche nach anderen Spielern